Arkivplan.no

Arkivplan Tjeldsund kommune 2016 - Overført Troms 01.01. 2020

hjemmesidebilder 055

Arkivplanen skal sikre at Tjeldsund kommune ivaretar arkivansvaret etter arkivlovens § 6: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid"

Hovedformålet med arkivplanen er kvalitetsikring av arkiv- og dokumentforvaltningen i kommunen. Det skal sikre innbyggernes krav til offentlighet samt innsyn i forvaltningens saksbehandling.

I tillegg sikres dokumentasjon av juridiske forhold, saksbehandlingsmessige hensyn og kulturhistoriske interesser både for innbyggerne og for kommunen som rettslig organ og virksomhet.

Sekundærformålet er å tilgjengeliggjøre informasjon om rutiner, regler og ordningssystemer i arkivforvaltningen, både som informasjon til innbyggerne og som kunnskapsbase for saksbehandlerne.

Tjeldsund kommunes medarbeidere oppfordres til å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.

Dato 01.01.2016 arkivleder Elbjørg Johansen

hjemmesidebilder 034

hjemmesidebilder 051

 

hjemmesidebilder 041

     

Saksbehandlernes arkivoppgaver og ansvar