Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivansvar og fullmakter

Generelt arkivansvarskart

Arkivansvarsomr 3

Dette kartet viser eksemler på hvordan arkivstrukturen og arkivansvar henger sammen. Et organ kan ha et eller flere arkiv. Hvert organ skal ha en arkivleder. Hvert arkiv skal ha en som har daglig arkivansvar. Arkivmedarbeidere har ikke selvstendig ansvar men kan være knyttet til et sentralarkiv, delarkiv eller bare en enkel arkivserie/arkivdel eller spesialarkiv som for eksempel et bestemt klientarkiv.

En arkivansvarlig har ansvar for sitt arkiv og evt. delarkiver med underliggende arkivserier/-deler.

Se også skjema for generelt arkivhierarki.

 
Laster...