Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Saksbehandlers arkivoppgaver og ansvar

Saksbehandler plikter å rette seg etter de retningslinjene som er gitt av arkivleder og som er nedfelt i denne planen. Ønsker saksbehandler å endre på arkivrutinene, må vedkommende ta kontakt med arkivleder, som eventuelt tar med endringene i en oppdatert arkivplan.

Det er ikke mulighet for saksbehandler å fravike de rutinene som er nedfelt i denne planen.

Laster...