Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Elektronisk arkiv

Dette kapitlet inneholder regler som må til for å oppfylle lovens krav til å ha fullelektronisk arkiv og kommunikasjon ved hjelp av elektroniske media. Det stilles andre krav til lagring og rutiner enn ved dokumentasjon i papirarkiv.

Rutiner for dette ligger i kapitler for rutiner/ prosedyrer under aktuelle tema. Krav til elektroniske arkivformater og lagringsenheter se Riksarkivarens krav og standarder.

 
Laster...