Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Instruks for elektronisk arkivering av saksdokumenter

Elektroniske arkiv er edb-system som tar i mot, produserer og lagrer saksdokument og andre arkivdokumenter elektronisk. Se oversikt over Tjeldsund kommunes elektroniske arkiv.

Virkeområde

Retningslinjene gjelder for alle typer system som skanner saksdokumenter eller egenproduserte saksdokumenter for senere avlevering til depot.

Hjemmelsgrunnlag

  • Lov om arkiv av 04.12.92 med forskrifter; forskrift av 11.12.98 nr. 1193 (arkivforskriften) og forskrift av 01.12.99 nr. 1566
  • Elektronisk arkivering av saksdokument" (forskr. nr. 1566, kap. IX)

Arkivforskriften godkjenner bruk av slike system når de tilfredsstiller kravene i § 3-2 og § 3-3 i Kapittel IX: Elektronisk arkivering av saksdokumenter i forskrift om Riksarkivarens bestemmelser (Forskrift av 1. des. 1999, nr. 1566), dvs. at instrukser i h.h.t. retningslinjene er utarbeidet og satt i drift.

Retningslinjene omfatter :

Laster...