Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivstrukturen i Tjeldsund kommune

Arkivstrukturen er bygd opp etter den hierarkiske organiseringen av våre arkiv.

Sentralarkivet er Tjeldsund kommunes arkiv for Sentraladministrasjonen, Plan- og utviklingsavd., Oppvekst og kultur, Helse og omsorgsavd. Videre er en del saksbehandling delegert fra Oppvekst til ledere av skoler og barnehager. Dette behandles i kommunens sak/arkivsystem ePhorte og tilhører sentralarkivet.

Det kommunale arkivet er delt inn i arkivserier. En arkivserie er en del av et arkiv som er ordnet etter samme prinsipp, for eksempel emneordnet etter arkivnøkkel, etter gårds og bruksnummer, alfabetisk etc. En arkivserie kan også ha et særskilt innhold, eller et spesielt format som gjør det nødvendig å skille den fra annet arkivmateriale.

Eksempel på vanlige arkivserier er møtebøker, kopibøker, postjournal, saksarkiv og ulike objekt/spesialarkiv.

Andre arkivskapere er skoler, barnehager, barnevern, helse/omsorg og Nav som har egne serier som ikke er produsert i ePhorte sak/arkivsystem.

Seriene stilles opp i hht. Norsk allment arkivskjema

Laster...