Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politiske organisering

Sak om den politiske strukturen i Tjeldsund kommune ble behandlet i kommunestyret i møte 20.02.18 sak 8/18 på arkivsak 18/123 i ESA. Se også ESA 17/988.

Kommunestyret og formannskap  er kommunens øverste besluttende organ.

Kommunen skal ha planutvalg, levekårsutvalg og kommunedelsutvalg.

Rådgivende lovbestemte organer er Rådet for funksjonshemmede og Eldrerådet.

Rådgivende organ er Ungdomsrådet med møte- og talerett i kommunestyret.

Det er opprettet fire Kommunedelsutvalg for områdene Kongsvik, Ramsund, Evenskjer og Grov/Sandstrand.

Innenfor HR er det lovbestemte utvalg som partssammensatt utvalg (PSU) og arbeidsmiljøutvalg. PSU er også likestillingsutvalg. 

I 2022 skal den politiske strukturen tas opp til ny vurdering.

Saken ble behandlet i kommunestyret 15.06.2022 sak 43/22 Websak arkivsak 22/776.

Det er besluttet å redusere antall medlemmer i kommunestyret til 17, formannskapet til 5 og eldrerådet fra 9 til 5.

Kommunedelsutvalgene for Grov/Sandstrand, Kongsvik, Ramsund og Skånland legges ned pr. 31.12.2022.

Levekårsutvalget avvikles i utløpet av inneværende valgperiode 2023.

PSU avvikles. Formannskapet blir PSU og tiltres med arbeidstakerrepresentasjon når de behandler PSU-saker.

Rådet for funksjonshemmede endrer navn til Råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Sammensetning endres.

Laster...