Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

1913 Skånland Avlevert papirarkiv og planlagt avlevert arkiv

Avlevert papirarkiv

Websak 22/2203

1913 Skånland har avlevert papirarkiv til Arkiv Troms i flere omganger; 2007, 2009, 2011, 2013 og 2017. Arkivlistene for avlevert papirarkiv er arkivert i Websak. Inkludert i disse avleveringene er det materiale for både tidligere Astafjord kommune og tidligere Skånland kommune. Astafjord var egen kommune frem til 1964. I 1964 ble Astafjord kommune slått sammen med Skånland kommune. Skånland kommune var egen kommune fra 1926-2019.

I 2021 ble det i tillegg overlevert skoleprotokoller fra Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi på vegne av professor Henry Minde. Materialet var blitt lånt ut i forbindelse med utredning av Skoddebergprosjektet, der Minde stod for den kulturhistoriske undersøkelsen. Skoleprotokollene er en del av arkivet etter Astafjord kommune som eies av nåværende Tjeldsund kommune. Websak 22/2209-1.

Planlagt avlevert arkiv

Websak  

Pr. dato står det personregistermateriale fra 1913 Skånland i bortsettingsarkivet som er blitt listeført i 2021 og 2022. Listene er godkjent av Arkiv Troms. Materialet er ferdig merket og pakket og er klar til avlevering. 

Personregistermateriale kan avleveres først når det er gått 10 år etter siste innføring i materialet.

Det står personregistermateriale for følgende arkivskapere i bortsettingsarkivet:

  • Tidligere Skånland sosialkontor. Kontoret ble nedlagt som arkivskaper i 2009 da denne tjenesten fra da av inngikk i de nyopprettede NAV-kontorene. Dette materialet er i 2022 gammelt nok til å kunne avleveres. Arkiv Troms har foreløpig inntaksstopp på grunn av plassproblemer, så det er årsaken til at det må avventes å avlevere materialet. 
  • NAV Skånland. Kontoret var arkivskaper i perioden 2009-2019. 
  • Møllerstua. Det ble satt skarpt skille i 2019, da Skånland kommune ble nedlagt som arkivskaper. Materialet er fra Møllerstua ble bygd i 1990 til 2019.
  • Revegårdsveien. Det ble satt skarpt skille i 2019, da Skånland kommune ble nedlagt som arkivskaper. Materialet er fra Revegårdsveien ble bygd til 2019.
  • Barneverntjenesten - barn fra 1913 Skånland. Frem til 2009 var barneverntjenesten en del av kommunens sosialkontor, slik det var organisert i alle kommuner da. Da NAV-kontorene kom i 2009 og sosialtjenesten ble en del av NAV, ble barneverntjenesten i alle kommuner skilt ut som egen enhet. 1913 Skånland ble fra 2009 en del av et interkommunalt samarbeid om barneverntjenesten sammen med Evenes kommune og etterhvert også 1852 Tjeldsund kommune. Evenes var vertskommune for det interkommunale samarbeidet. Samarbeidet ble avsluttet fra 1.1.2020 da Skånland og Tjeldsund ble sammenslått til nye Tjeldsund 5412.
  • Skånland helsestasjon.
Laster...