Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

5412 Tjeldsund kommune ble opprettet 01.01.2020. Kommunen har to-ledernivå.

Organisasjonskartet fremgår av sakspapirene og i henhold til vedtak i Fellesnemnda i møte 16.10.2019 sak 41/19 ESA arkivsak 18/480-41.

På øverste ledernivå var det rådmann, kommunalsjef stab, kommunalsjef oppvekst og forebygging og kommunalsjef helse, omsorg og velferd. ESA 18/480-39 og 41.

På ledernivå 2 er det enhetsledere.

Staben server både øverste ledernivå og ledernivå 2 innenfor en rekke lovbestemte fagområder; herunder informasjon- og dokumentforvaltning, økonomi, regnskap, innfordring, lønn, HR, beredskap, oppvekstsaker, helsesaker, kommunale boliger.

På andre ledernivå er det 21 enheter. Det er stab/administrasjon, Ramsund skole, Skånland skole, Kongsvik skole, Sandstrand oppvekstsenter, Grov skole, Ramsund barnehage, Kanutten barnehage, Evenskjer barnehage, Ressan barnehage, Kongsvik barnehage, Enhet for forebygging, Helse og omsorg sør (Fjelldal omsorgssenter, Hjemmetjenesten sør), Helse og omsorg Midt (Skånland sykehjem, Hjemmetjenesten Midt), Miljøtjenesten, Helse og omsorg Nord (Sandstrand bo- og servicesenter, Grovfjord bo- og servicesenter, Hjemmetjenesten Nord), ETS Medisinske senter, NAV, Samfunn og infrastruktur, Kultur og folkehelse.

I 2021 ble organisasjonskartet endret til at øverste ledernivå bestod av rådmann, kommunalsjef oppvekst og forebygging og kommunalsjef helse og omsorg. Kommunalsjef oppvekst og forebygging er rådmannens stedfortreder. Kommunalsjef stab ble omgjort til enhetsleder stab. Ledernivå 2 var uendret.

Fra og med 1.3.22 skjedde det en virksomhetsoverdragelse av NAV Tjeldsund til NAV Sør-Troms, sammen med Harstad, Kvæfjord og Ibestad kommuner. Da legges NAV Tjeldsund ned som driftsenhet og arkivskaper i Tjeldsund kommune. Overdragelsen skjedde i flere etapper utover i 2022, og fra 14.09.22 ble basen Visma Velferd avsluttet i 5412 Tjeldsund og flyttet til Harstad kommune.

I 2022 er det blitt besluttet at rådmannens ledergruppe består av rådmann og assisterende rådmann. Stabsleder ivaretar HR/Økonomi i tillegg til staben. Dette innebærer at rådmannens toppledergruppe er halvert på 2 år.

I 2022 har det i tillegg pågått det en prosess med reduksjon av antall enhetsledere. Dette etter vedtak i kommunestyret med mål om å redusere kommunens utgifter. Samt det faktum at toppledelsen er halvert.

Det foreligger et forslag om reduksjon av antall enhetsledere med 11 til 7 enhetsledere. Enhetsleder samfunn og infrastruktur, ETS Medisinske senter, miljø og forebygging, barnehage, skole, hjemmetjenester og institusjonstjenester. Forslaget behandles i kommunestyremøte 14.12.22.

Forslaget innebærer en endring fra geografisk/områdeorganisering til funksjonsorganisering. Det vil si at hver driftsenhet skal serve hele kommunen innenfor sitt ansvarsområde uavhengig av geografiske områder. Websak 22/2436.

Laster...