Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Lover og forskrifter

Denne mappen inneholder oversikt over sentrale lover og forskrifter. Forskrifter finnes i mappe under tilhørende lov.

Struktur:
Sentrale arkivfaglige lover som for eksempel ”Lov om arkiv” (arkivloven) og ”Forskrift om offentlege arkiv” (arkivforskriften) ligger inne i denne malen i sin helhet fordi disse i arkivfaglig sammenheng er å betrakte som svært sentralt regelverk. Øvrige lover og forskrifter ligger inne i denne malen med dokumenter hvor sentrale arkivfaglige bestemmelser er utledet/samlet og med linker videre til Lovdata hvor den aktuelle loven eller forskriften kan leses i sin helhet.

Sektorvise særlover og forskrifter som ikke er med i denne mappen finnes også til en hver tid oppdatert på Lovdata.

Laster...