Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Sensitive personregistre

Pasientregistre, klientregistre, elevarkiver, elektroniske fagsystemer og andre personregistre er en del av kommunens arkiv, og retningslinjene og rutinene som er fastsatt i denne arkivplanen gjelder også for disse.

Arkivmedarbeidere skal i egenskap av sin funksjon kunne behandle slike personregistre.

Arkivmedarbeidere i kommunen som håndterer sensitive personopplysninger må derfor ha oversikt over de viktigste bestemmelsene i Personopplysningsloven.

 
Laster...