Arkivplan.no

REGLER - EMNEDELT

Tidl. tekst til Lokale regler:

(Innhold:

Under denne mappen kan forvaltningsorganet legge ut dokumenter som inneholder lokalt utviklet regelverk som har med egen dokument- og arkivforvaltning å gjøre, f.eks. lokale sikkerhetsbestemmelser knyttet til dokument og arkivforvaltning.
Struktur:
Legg opp mapper og dokumenter etter eget behov slik at strukturen kommuniserer godt.)

AiNs nye ideer:

Vi prioriterer å legge regler i mer detaljert grad og mer oppdelt struktur enn i den generelle og den statlige malen. Her skal vi også legge henvisning til forskriftenes paragrafer. Her legges også tekster som andre har utarbeidet. I tillegg vil kommunene selv kunne fylle på /utvide (ikke erstatte) med spesielle tilpasninger av regler som de har behov for å utarbeide lokalt.

Laster...