Arkivplan.no

Eldre elektroniske system

INNHOLD

Oversikt over elektroniske systemer, både sak-/arkivsystemer (Noark-systemer), andre journalsystemer og spesialiserte fagsystemer, databaser og elektroniske registre som er gått ut av aktiv bruk, dvs. låst for nye registreringer og som tilhører foregående arkivperioder.

Denne oversikten inneholder systemer som har gått ut av aktiv bruk, om det er satt opp som historisk base og/eller er avlevert til depotinstitusjon.

STRUKTUR

Denne oversikten er delt inn i Elektroniske arkivsystem og Elektroniske fagsystem, databaser og registre. Skillet mellom "fagsystem" og "databaser og registre" er forklart i eget kapittel i aktiv periode. Strukturen for de ulike fagsystem og databaser/registre, er satt opp etter den administrative strukturen som var gjeldende i sin periode.

 
Laster...