Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Oppstilling av arkivene i Tjeldsund kommune

I tillegg til dagligarkivene har Tjeldsund kommune 2 arkivmagasin til bortsetting og bevaring. Sentraladministrasjonen med Plan og utvikling, Oppvekst og kultur, samt de ytre etater - Helse, omsorg og barnevern, skoler og barnehager benytter magasinene til bortsetting.

Oversikt over arkivbestanden ligger i arkivoversikt inneværende periode og arkivoversikt eldre perioder

Laster...