Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Organisasjonshistorikk

Det blir i denne omgang ikke brukt tid til fullstendig organisasjonshistorikk - bare en kort oppsummering av de senere års administrative organisering.

Inntil Tjeldsund kommune i 2002 samlet rådhusfunksjonene i felles postmottak og sentralarkiv hadde hver avdeling/etat sitt eget arkiv og postmottak. Saksbehandlersystemet Forum WinSak var felles men med flere journalførende enheter.

Etter at FWS ble erstattet med ePhorte fra 01.11.2005 er det kun en journalførende enhet hvor også de ytre etater helse, sosial, omsorg (HOMS) samt skoler og barnehager er tilknyttet, i tillegg til at de har sine respektive fagsystemer.

Fra medio 2007 ble det inngått samarbeid med Evenes kommune om skatt og økonomifunksjonene med Evenes som vertskommune. Fra mars 2008 ble det inngått samarbeid med Evenes kommune innenfor kommunaltekniske oppgaver noe som medførte felles Plan og utviklingsavdeling med Tjeldsund som vertskommune.

Mer om administrativ organisering finnes under kap. Organisering og ansvar og arkivoversikt inneværende periode

Arkivoversikt eldre periode gjenspeiler også den etatsvise fordelingen av arkivet.

Laster...